Lan Yu
Director: Stanley Kwan. Cast: Hu Jun, Liu Ye, Huatong Li, Lu Fang, Zhang Yongning, Su Jin, Zhao Minfen, Li Shuang. Screenplay: Jimmy Ngai (based on the novel Beijing Story by "Beijing Comrade").


Photo © 2002 Strand Releasing
Not yet reviewed in full. Grade: B


Permalink Home 2002 ABC Blog E-Mail